Medium

Giá : 60.000₫ / Tháng

Advanced

Giá : 120.000₫ / Tháng

Pro

Giá : 200.000₫ / Tháng

Super

Giá : 300.000₫ / Tháng

Max

Giá : 400.000₫ / Tháng

Dung lượng 0,73 GB 1,5 GB 2,5 GB 3,5 GB 5 GB
Lưu lượng/tháng 15 GB 60 GB 90 GB 120 GB 150 GB
Sub Domain 10 20 35 50 75
Mail box theo tên miền 10 30 50 70 100
FTP Acccount 2 4 7 10 15
Tài khoản Database 2 4 7 10 15
Addon domain 1 2 4 5 7
Domain Alias Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Sao lưu dữ liệu hàng tuần
Ngôn ngữ hỗ trợ ASP/ASP.NET/PHP ASP/ASP.NET/PHP ASP/ASP.NET/PHP ASP/ASP.NET/PHP ASP/ASP.NET/PHP
Tiêu chuẩn Database MSSQL 2000/2005, MySQL MSSQL 2000/2005, MySQL MSSQL 2000/2005, MySQL MSSQL 2000/2005, MySQL MSSQL 2000/2005, MySQL
Hỗ trợ kỹ thuật 24/07 24/07 24/07 24/07 24/07
Thanh toán tối thiểu 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng
Phí cài đặt Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
 
20.000₫ /tháng
30.000₫ /tháng
50.000₫ /tháng
30.000₫ /tháng