Gói cước dịch vụ Email

Quản trị thông minh, tốc độ gửi vượt trội, đăng nhập tại bất kỳ đâu

Vmail1

 • 10
 • 1GB
 • 1
 • 24/7

Vmail 2

 • 20
 • 2GB
 • 2
 • 24/7

Vmail 3

 • 50
 • 5GB
 • 2
 • 24/7

Vmail 4

 • 100
 • 10GB
 • 5
 • 24/7

Vmail 5

 • 300
 • 30GB
 • 5
 • 24/7

VIPmail1

 • 100
 • 100GB
 • 1GB
 • 24/7

VIPmail2

 • 150
 • 150GB
 • 1GB
 • 24/7

VIPmail3

 • 200
 • 200GB
 • 1GB
 • 24/7

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ 24/7

Giờ hành chính: 0243 793 0514 - Ngoài giờ: 094 117 3300

Đối tác sử dụng

Hỗ trợ thanh toán