Trợ giúp

Quy định về nội dung

12/01/2017

Quy định đăng nội dung:

 • Tất cả người dùng là thành viên của hệ thống Vnptdata đều được đánh giá, bình luận.
 • Thành viên phải chịu mọi trách nhiệm về nội dung mà mình đăng trên hệ thống.
 • Nội dung người dùng đăng sẽ được ban quản trị kiểm duyệt trước khi được hiển thị trên hệ thống.
 • Nội dung vi phạm quy chế sẽ bị ban quản trị xóa mà không cần thông báo.

Nội dung vi phạm bao gồm:

 • Nội dung người dùng cố ý hoặc vô ý phá vỡ giao diện của hệ thống Vnptdata.
 • Nội dung có tính chất phản động, vi phạm pháp luật Việt Nam hiện hành.
 • Nội dung mang tính chất khiêu dâm, vô văn hóa và đi ngược với thuần phong mỹ tục của người việt nam.
 • Nội dung liên quan đến chính trị , tôn giáo.
 • Nội dung trùng lặp hoặc gần giống nhau.
Quy định về nội dung

Quy định đăng nội dung:

 • Quy định đăng nội dung:

  • Tất cả người dùng là thành viên của hệ thống Vnptdata đều được đánh giá, bình luận.
  • Thành viên phải chịu mọi trách nhiệm về nội dung mà mình đăng trên hệ thống.
  • Nội dung người dùng đăng sẽ được ban quản trị kiểm duyệt trước khi được hiển thị trên hệ thống.
  • Nội dung vi phạm quy chế sẽ bị ban quản trị xóa mà không cần thông báo.

  Nội dung vi phạm bao gồm:

  • Nội dung người dùng cố ý hoặc vô ý phá vỡ giao diện của hệ thống Vnptdata.
  • Nội dung có tính chất phản động, vi phạm pháp luật Việt Nam hiện hành.
  • Nội dung mang tính chất khiêu dâm, vô văn hóa và đi ngược với thuần phong mỹ tục của người việt nam.
  • Nội dung liên quan đến chính trị , tôn giáo.
  • Nội dung trùng lặp hoặc gần giống nhau.
  Quy định về nội dung

Bài viết trợ giúp khác