Trợ giúp

Hướng dẫn thanh toán

12/01/2017

Bước 1: Khách hàng truy cập vào website http://vnptdata.vn

Bước 2: Tiến hành chọn dịch vụ cần mua tại trang chủ

Bước 3: Tại trang chi tiết các dịch vụ, chọn gói dịch vụ cần mua, thời gian, và bấm “Đặt mua ngay”. VD với dịch vụ Webhosting: Hệ thống sẽ hiện ra cửa sổ điền thông tin tên miền cho webhosting, nhập thông tin tên miền và bấm “Tiếp tục”. Sau đó hệ thống chuyển người dùng sang cửa sổ như sau: Chọn “Vào giỏ hàng” nếu muốn thanh toán ngay đơn hàng, hoặc chọn “Tiếp tục mua hàng” nếu muốn mua thêm dịch vụ

Bước 4: Điền/Xác nhận thông tin mua hàng

Tại trang giỏ hàng sẽ hiển thị đầy đủ thông tin các dịch vụ đã mua, thông tin hóa đơn.

-  Người dùng có thể chọn “Mua dịch vụ bổ sung” hoặc “Tiếp tục mua thêm Domain/Hosting/VPS/Email” nếu muốn mua thêm các dịch vụ.

-  Người dùng chọn “Xác nhận thông tin” để chuyển qua trang điền thông tin mua hàng

Tại đây, người dùng có thể chọn “Nhập thông tin mua hàng” nếu là khách hàng mới, hoặc điền thông tin đăng nhập. Người dùng điền các thông tin cần thiết, lựa chọn xuất hóa đơn và bấm “Chọn hình thức thanh toán”.

Bước 5: Thanh toán

Người dùng lựa chọn một trong 3 hình thức thanh toán:

-  Với 2 hình thức “Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng” và “Thanh toán tại Công ty Dữ liệu VNPT”, khách hàng chọn hình thức thanh toán rồi bấm “Tiến hành thanh toán” để hoàn tất đơn hàng

-  Với hình thức “Thanh toán bằng internet banking”, người dùng chọn “Tiến hành thanh toán” để chuyển qua cổng thanh toán trực tuyến của Napas/VNPT.

Tại đây, khách hàng điền đầy đủ các thông tin liên quan đến “Tên chủ thẻ”, “Số thẻ”, “Ngày phát hành” của thẻ ATM nội địa dùng để thanh toán

Và chọn “Thanh toán”

-  Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán… hệ thống sẽ báo lỗi và hiển thị thông báo lỗi trên giao diện cổng thanh toán nội địa NAPAS. Khách hàng thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác.

-  Nếu thông tin thẻ hợp lệ và khách hàng đủ khả năng thanh toán, khách hàng sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP của Ngân hàng phát hành thẻ.

Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ chuyển khách hàng về trang của VNPT Data để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện thành công

Hướng dẫn thanh toán

Bước 1: Khách hàng truy cập vào website http://vnptdata.vn

Bước

Bước 1: Khách hàng truy cập vào website http://vnptdata.vn

Bước 2: Tiến hành chọn dịch vụ cần mua tại trang chủ

Bước 3: Tại trang chi tiết các dịch vụ, chọn gói dịch vụ cần mua, thời gian, và bấm “Đặt mua ngay”. VD với dịch vụ Webhosting: Hệ thống sẽ hiện ra cửa sổ điền thông tin tên miền cho webhosting, nhập thông tin tên miền và bấm “Tiếp tục”. Sau đó hệ thống chuyển người dùng sang cửa sổ như sau: Chọn “Vào giỏ hàng” nếu muốn thanh toán ngay đơn hàng, hoặc chọn “Tiếp tục mua hàng” nếu muốn mua thêm dịch vụ

Bước 4: Điền/Xác nhận thông tin mua hàng

Tại trang giỏ hàng sẽ hiển thị đầy đủ thông tin các dịch vụ đã mua, thông tin hóa đơn.

-  Người dùng có thể chọn “Mua dịch vụ bổ sung” hoặc “Tiếp tục mua thêm Domain/Hosting/VPS/Email” nếu muốn mua thêm các dịch vụ.

-  Người dùng chọn “Xác nhận thông tin” để chuyển qua trang điền thông tin mua hàng

Tại đây, người dùng có thể chọn “Nhập thông tin mua hàng” nếu là khách hàng mới, hoặc điền thông tin đăng nhập. Người dùng điền các thông tin cần thiết, lựa chọn xuất hóa đơn và bấm “Chọn hình thức thanh toán”.

Bước 5: Thanh toán

Người dùng lựa chọn một trong 3 hình thức thanh toán:

-  Với 2 hình thức “Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng” và “Thanh toán tại Công ty Dữ liệu VNPT”, khách hàng chọn hình thức thanh toán rồi bấm “Tiến hành thanh toán” để hoàn tất đơn hàng

-  Với hình thức “Thanh toán bằng internet banking”, người dùng chọn “Tiến hành thanh toán” để chuyển qua cổng thanh toán trực tuyến của Napas/VNPT.

Tại đây, khách hàng điền đầy đủ các thông tin liên quan đến “Tên chủ thẻ”, “Số thẻ”, “Ngày phát hành” của thẻ ATM nội địa dùng để thanh toán

Và chọn “Thanh toán”

-  Nếu thông tin thẻ ko hợp lệ, thẻ không đủ điều kiện thanh toán… hệ thống sẽ báo lỗi và hiển thị thông báo lỗi trên giao diện cổng thanh toán nội địa NAPAS. Khách hàng thực hiện lại giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng thẻ khác.

-  Nếu thông tin thẻ hợp lệ và khách hàng đủ khả năng thanh toán, khách hàng sẽ được chuyển tới trang xác thực OTP của Ngân hàng phát hành thẻ.

Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ chuyển khách hàng về trang của VNPT Data để thông báo thông tin chi tiết kết quả giao dịch mà khách hàng vừa thực hiện thành công

Hướng dẫn thanh toán