Trợ giúp

Danh sách các thẻ nội địa chấp nhận thanh toán online

Thời gian gửi: 12/01/2017

DANH SÁCH CÁC THẺ

Thỏa thuận sử dụng tên miền quốc tế

Thời gian gửi: 12/01/2017

1. Nguyên tắc: Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các

Quy định về nội dung

Thời gian gửi: 12/01/2017

Quy định đăng nội dung:

Quy chế riêng tư

Thời gian gửi: 12/01/2017

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người

Thỏa thuận người dùng

Thời gian gửi: 09/11/2016

Chào mừng bạn đến Vnptdata! Nếu bạn truy cập hoặc mua hàng

Quy định sử dụng dịch vụ tại vnptdata.vn

Thời gian gửi: 12/01/2017

I. Giới thiệu chung:

Hướng dẫn thanh toán

Thời gian gửi: 12/01/2017

Bước 1: Khách hàng truy cập vào website http://vnptdata.vn Bước