Tăng cường ATTT cho máy chủ tên miền .VN quốc gia

(09/01/2017)

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhấn mạnh Tiêu chuẩn An toàn mở rộng (DNSSEC) cho hệ thống máy chủ tên miền DNS, giải quyết được nhiều yếu điểm và bảo vệ DNS trước những mối đe doạ trên không gian mạng, làm tăng tính an toàn tổng thể của Internet.

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhấn nút khai trương triển khai tiêu chuẩn DNSSEC

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) là tiêu chuẩn an toàn mở rộng cho hệ thống DNS để đảm bảo việc xác thực (authentication) và toàn vẹn (integrity) của dữ liệu trong thông tin trả lời truy vấn tên miền của hệ thống DNS. Sử dụng DNSSEC giúp cho việc truy cập các dịch vụ trên Internet được đảm bảo chính xác, tránh giả mạo. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế IETF đã chính thức chuẩn hóa DNSSEC trong các tài liệu khuyến nghị (RFC) từ năm 2006.

Việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn DNSSEC đối với các hệ thống DNS “.VN” tại Việt Nam giúp đảm bảo việc sử dụng, truy vấn tên miền “.VN” trên Internet cũng như kết nối liên thông theo tiêu chuẩn DNSSEC giữa hệ thống DNS quốc gia “.VN” với hệ thống máy chủ tên miền gốc (DNS ROOT) và các hệ thống DNS quốc tế chính xác và tin cậy. Đặc biệt, việc triển khai đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng Internet tại Việt Nam, sẵn sàng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thương mại điện tử, chính phủ điện tử tại Việt Nam một cách an toàn nhất.

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại Lễ khai trương

Phát biểu tại Lễ khai trương, Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định: “Tại Việt Nam hệ thống DNS quốc gia là một trong các hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia, được xem là trái tim của mạng Internet. Trong suốt thời gian qua hệ thống DNS quốc gia hoạt động an toàn, ổn định đã góp phần đảm bảo an toàn, ổn định, phát triển của Internet Việt Nam, tăng chất lượng dịch vụ, mức độ tin cậy của tên miền quốc gia .VN".

Thứ trưởng chỉ đạo Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chủ trì, phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam hoàn thành triển khai DNSSEC theo lộ trình kế hoạch đã được phê duyệt. VNNIC tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp hệ thống DNS quốc gia, hệ thống quản lý tên miền quốc gia hoạt động an toàn, tin cậy theo tiêu chuẩn DNSSEC đáp ứng nhu cầu phát triển của Internet Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, các nhà đăng ký tên miền “.VN”, các cơ quan Đảng, Nhà nước chính thức triển khai hệ thống DNS theo tiêu chuẩn DNSSEC và cung cấp dịch vụ sử dụng, truy vấn tên miền “.VN” theo tiêu chuẩn DNSSEC cho người sử dụng Internet tại Việt Nam.

Ngày 23/10/2014, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký quyết định số 1524/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.VN”, trong đó xác định rõ mục tiêu, phạm vi, nội dung, lộ trình triển khai DNSSEC tại Việt Nam. Kể từ đó đến nay, VNNIC đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan triển để triển khai các nội dung đề án đã phê duyệt, bao gồm: Triển khai các chương trình thông tin, tuyên truyền cho cộng đồng Internet về mục đích, ý nghĩa ứng dụng của DNSSEC trong việc tăng cường đảm bảo an toàn cho hoạt động truy vấn tên miền “.VN” trên Internet; Tổ chức các khoá đào tạo cơ bản và chuyên sâu về DNSSEC cho các cán bộ quản lý, kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, các nhà đăng ký tên miền “.VN”, các cơ quan Đảng, Nhà nước; Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn, tiêu chuẩn về DNSSEC phù hợp với thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế; Xúc tiến và tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến DNSSEC để học tập kinh nghiệm hỗ trợ cho quá trình triển khai tại Việt Nam.

 

Mô hình triển khai DNSSEC

Đặc biệt, VNNIC đã rà soát đánh giá tính tương thích các hệ thống DNS với tiêu chuẩn DNSSEC. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch xây dựng, nâng cấp hệ thống DNS đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn DNSSEC và xây dựng, nâng cấp hệ thống máy chủ DNS quốc gia theo tiêu chuẩn DNSSEC, kết nối liên thông với hệ thống DNS ROOT và các hệ thống DNS quốc tế, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai các hệ thống DNS cấp dưới tại Việt Nam theo tiêu chuẩn DNSSEC .

Ông Trần Minh Tân, Giám đốc VNNIC khẳng định sau thời gian chuẩn bị bài bản và công phu, VNNIC đã hoàn thành chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết về kế hoạch, nhân sự, quy trình, tài liệu, hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng để triển khai DNSSEC trên hệ thống DNS quốc gia .VN.

Việc VNNIC chính thức triển khai DNSSEC trên hệ thống DNS quốc gia .VN là điều kiện quan trọng, tiên quyết, để từ đó triển khai DNSSEC trên hệ thống DNS của các ISP, các Nhà đăng ký tên miền, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ DNS Hosting, cơ quan Đảng, Nhà nước, chủ sở hữu tên miền .VN.

Theo http://ictvietnam.vn/