• Bản khai đăng ký tên miền .VN
 • Bản khai đăng ký tên miền quốc tế.
 • Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN
 • Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN
 • Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN
 • Bản khai đăng ký tên miền .VN
 • Bản khai đăng ký tên miền quốc tế.
 • Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN
 • Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN
 • Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN
 • Bản khai đăng ký tên miền .VN
 • Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền
 • Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN
 • Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN
 • Mẫu tổng hợp hồ sơ chuyển nhượng tên miền
 • Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet
 • Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng
 • Bản cam kết thuộc diện không phải nộp thuế chuyển nhượng theo quy định
 • Bản cam kết hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định (cá nhân, tổ chức nước ngoài)
 • Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Itnernet
 • Chuyển từ nhà đăng ký khác về P.A Việt Nam
 • Chuyển từ nhà đăng ký khác về P.A Việt Nam
 • Đơn đăng ký bảo vệ tên miền
 • Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền bảo vệ Tải về
 • Đơn đề nghị giữ chỗ tên miền

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ 24/7

Giờ hành chính: 0243 793 0514 - Ngoài giờ: 094 117 3300

Đối tác sử dụng

Hỗ trợ thanh toán