Reseller A

Giá : 500.000₫ / Tháng

Reseller B

Giá : 650.000₫ / Tháng

Reseller C

Giá : 850.000₫ / Tháng

Reseller D

Giá : 1.200.000₫ / Tháng

Dung lượng 10 GB 25 GB 45 GB 80 GB
Băng thông 200 GB 350 GB 450 GB 600 GB
Sub Domain 125 225 275 350
Mail box theo tên miền 250 450 550 700
FTP Acccount Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tài khoản Database 25 45 55 70
Addon domain 15 25 45 60
Domain Alias Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Sao lưu dữ liệu hàng tuần
Ngôn ngữ hỗ trợ ASP/ASP.NET/PHP ASP/ASP.NET/PHP ASP/ASP.NET/PHP ASP/ASP.NET/PHP
Tiêu chuẩn Database MSSQL 2000/2005, MYSQL MSSQL 2000/2005, MYSQL MSSQL 2000/2005, MYSQL MSSQL 2000/2005, MYSQL
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7 24/7 24/7
Thanh toán tối thiểu 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng