Quy định đăng nội dung:

 • Tất cả người dùng là thành viên của hệ thống Vnptdata đều được đánh giá, bình luận.
 • Thành viên phải chịu mọi trách nhiệm về nội dung mà mình đăng trên hệ thống.
 • Nội dung người dùng đăng sẽ được ban quản trị kiểm duyệt trước khi được hiển thị trên hệ thống.
 • Nội dung vi phạm quy chế sẽ bị ban quản trị xóa mà không cần thông báo.

Nội dung vi phạm bao gồm:

 • Nội dung người dùng cố ý hoặc vô ý phá vỡ giao diện của hệ thống Vnptdata.
 • Nội dung có tính chất phản động, vi phạm pháp luật Việt Nam hiện hành.
 • Nội dung mang tính chất khiêu dâm, vô văn hóa và đi ngược với thuần phong mỹ tục của người việt nam.
 • Nội dung liên quan đến chính trị , tôn giáo.
 • Nội dung trùng lặp hoặc gần giống nhau.

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Quy chế riêng tư trình bày cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng hệ thốngVnptdata (http:\\www.Vnptdata.vn). Với việc đồng ý Quy chế riêng tư cùng Thỏa thuận thành viên, bạn mặc nhiên chấp nhận cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, cung cấp thông tin cá nhân của bạn v.v.. được nêu trong quy chế này.

Thu thập thông tin:

Khi đăng ký tài khoản trên Vnptdata, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể cập nhật thêm thông tin cá nhân của bạn khi bạn cập nhận thông tin cá nhân của mình trên hệ thống Vnptdata.

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Tên đăng nhập của người dùng.
 • Mật khẩu: mật khẩu đã được mã hóa khi lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống.
 • Địa chỉ email: dùng để xác nhận tài khoản.
 • Số điện thoại.

Những thông tin khác người dùng cung cấp khi cập nhật tài khoản cá nhân.

Sử dụng thông tin:

 • Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để Dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp
 • Được quy định khác trong bản Quy chế riêng tư này.
 • Chúng tôi được bạn chấp thuận, như đồng ý hoặc chấm dứt chia sẻ dữ liệu.
 • Một dịch vụ do website của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp.
 • Theo các quy trình hành pháp hoặc luật pháp.
 • Chúng tôi phát hiện việc bạn sử dụng website này vi phạm Quy chế riêng tư, Quy định sử dụng hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi và/hoặc tài sản hợp pháp của mình.
 • Website này được mua bởi một bên thứ ba và họ tiếp tục sử dụng Dữ liệu theo cách thức mà chúng tôi đã quy định trong bản Quy chế riêng tư này.

Cung cấp và chia sẻ thông tin:

Vnptdata chỉ cung cấp và chia sẻ thông tin với các cá nhân, tổ chức và các công ty bên ngoài trong những trường hợp sau.

 • Chúng tôi được sự cho phép của bạn.
 • Chúng tôi yêu cầu bạn chọn cho phép chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.
 • Chúng tôi cung cấp thông tin như vậy cho các công ty con, công ty liên kết hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác của mình với mục đích thay mặt chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi yêu cầu các bên này đồng ý xử lý thông tin như vậy dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và phải tuân thủ Quy tắc bảo mật và bất kỳ biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp nào khác.
 • Chúng tôi thật sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết ở mức độ phù hợp để (a) đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu cưỡng chế của chính quyền, (b) thi hành các Điều khoản Dịch vụ hiện hành, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm năng các điều khoản đó, (c) phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý hành vi lừa đảo, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật, hoặc (d) bảo vệ trước thiệt hại đối với quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của Vnptdata, người dùng của Vnptdatahoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được cho phép bởi luật pháp.

Nếu Vnptdata tham gia vào việc sáp nhập, mua hoặc bất kỳ hình thức bán một số hoặc tất cả tài sản của mình, chúng tôi sẽ đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến các giao dịch đó và chúng tôi sẽ thông báo trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách bảo mật khác.

Lưu Cookies:

 • Khi bạn truy cập vào Vnptdata, chúng tôi sẽ gửi một hoặc nhiều cookie đến máy tính của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình, kể cả để lưu trữ tuỳ chọn của người dùng, cải thiện tốc độ truy cập khi bạn truy cập Vnptdata lần sau.

Bảo mật thông tin:

 • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu một cách trái phép. Các biện pháp này bao gồm xem xét nội bộ các thực tiễn thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cũng như các biện pháp bảo mật, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý và mã hoá thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Thay đổi quy chế riêng tư:

 • Xin lưu ý rằng Quy chế riêng tư này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theoQuy chế riêng tư này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi Quy chế riêng tư nào trên trang này và, nếu những thay đổi này quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn

Liên hệ:

 • Mọi thắc mắc về nội dung quy chế riêng tư bạn vui lòng liên hệ email: support@Vnptdata.vn hoặc tổng đài hỗ trợ 1900 1570.

Chào mừng bạn đến Vnptdata!

Nếu bạn truy cập hoặc mua hàng tại Vnptdata.vn, bạn chấp nhận những điều khoản mà Vnptdata đưa ra cho người dùng sau:

Bảo mật

 • Để hiểu rõ hơn về bảo mật, bạn vui lòng truy cập vào Quy tắc bảo mật của chúng tôi.

Bản quyền

 • Tất cả các nội dung trên website Vnptdata.vn bao gồm: Sản phẩm, đồ họa, logos, hình ảnh, biểu tượng nút, bộ sưu tập dữ liệu là tài sản của Vnptdata và các đối tác của Vnptdata được sự bảo vệ của luật pháp Việt Nam hiện hành.
 • Những nội dung không phải do Vnptdata cung cấp hoặc được lấy từ các nguồn khác là bản quyền của chủ sở hữu nội dung đó và không thuộc bản quyền của Vnptdata.

Thương hiệu

 • Tất cả giao diện đồ họa, logo, biểu tượng, văn bản trên webiste này đều thuộc bản quyền của Vnptdata. Bạn không được sử dụng thương hiệu của Vnptdata để gắn vào các sản phẩm, nội dung, văn bản mà không được sự cho phép của Vnptdata hoặc không phải do Vnptdata ủy quyền để gây nhầm lẫn.
 • Tất cả các nhãn hiệu khác trên website này không phải của Vnptdata là tài sản của chủ sở hữu. Người có thể hoặc không có thể được kết nối, ủy quyền của Vnptdata

Quyền truy cập webiste

 • Vnptdata cho phép bạn quyền truy cập vào website. Bạn không được sao chép nội dung, mô tả sản phẩm, chính sách giá, thương hiệu của Vnptdata mà không được sự cho phép của Vnptdata. Bất kỳ việc sao chép, copy nội dung của website này hoặc một phần của website và tài khoản người dùng nhằm mục đích thương mại đều không được phép.
 • Bạn không được dùng thương hiệu của Vnptdata để gửi kèm theo các văn bản, email mà không được sự cho phép của Vnptdata.
 • Bạn không thể sử dụng bất kỳ logo hoặc thiết kế của Vnptdata sở hữu làm liên kết mà không có sự cho phép của Vnptdata.

Tài khoản của bạn

 • Khi bạn truy cập vào Vnptdata, bạn phải chịu mọi trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu để truy cập vào hệ thống, và bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của bạn.
 • Vnptdata bán sản phẩm dùng cho trẻ em, nhưng bán sản phẩm cho người lớn. Nếu bạn dưới 18 tuổi mà mua sản phẩm của Vnptdata, bạn cần được sự giám hộ của gia đình hoặc người trên 18 tuổi. Vnptdata có quyền từ chối dịch vụ, hủy bỏ tài khoản, chỉnh sửa nội dung, hoặc hủy bỏ đơn hàng tùy vào quyết định.

Nhận xét, đánh giá và đặt câu hỏi

 • Khi đăng nhập vào Vnptdata, bạn có thể viết nhận xét, đánh giá sản phẩm, và đặt câu hỏi với ban quản trị hệ thống. Nội dung bạn đăng không vi phạm Quy định về nội dung của Vnptdata. Vnptdata có quyền kiểm duyệt, chỉnh sửa, hủy bỏ nội dung bạn đăng trước khi được đưa lên website mà không cần thông báo đến bạn.
 • Nội dung bạn cung cấp cho Vnptdata nếu là sao chép phải được ghi rõ nguồn gốc của nội dung đó.
 • Vnptdata có quyên nhưng không phải là nghĩa vụ giám sát và sửa đồi hoặc loại bỏ nội dung bạn đăng trên Vnptdata. Vnptdata không chịu trác nhiệm cho bất kỳ nội dung nào bạn đăng trên website.

Hoàn tiền

 • Vnptdata có quy chế hoàn tiền cho khách hàng đã đặt hàng và thanh toán trên website mà không nhận được hàng, hàng không đúng như mô tả trên website, hoặc hết hàng. Để hiểu rõ hơn về quy chế hoàn tiền, bạn vui lòng vào xem quy chế Trả hàng và Hoàn tiền để biết thông tin chi tiết.

Mô tả sản phẩm và giá

 • Vnptdata cố gắng mô tả sản phẩm một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, Vnptdata không đảm bảo mô tả sản phẩm và nội dung website là hoàn toàn chính xác. Nếu sản phẩm được cung cấp bởi Vnptdata mà không đúng như mô tả trên website, các tốt nhất là bạn không nên sử dụng sản phẩm và trả lại hàng cho Vnptdata.
 • Trừ khi có chính sách, hoặc ghi chú khác, danh sách sản phẩm hiển thị trên website của chúng tôi đại diện cho giá bán lẻ niêm yết trên sản phẩm, đề xuất của nhà cung cấp. Giá sản phẩm không thể đại diện cho giá hiện tại ở mỗi khu vực trên bất cứ ngày nào. Đối với một số mặt hàng được cung cấp như bộ sản phẩm, giá sản phẩm là tổng hợp giá bán lẻ của từng sản phẩm theo ước tính của nhà cung cấp hoặc giá đề xuất cho mỗi bộ sản phẩm.
 • Mặc dù đã cố gắng tốt nhất có thể, một lượng nhỏ sản phẩm của Vnptdata có thể chưa có giá hoặc giá bán cao hơn giá quy định của chúng tôi. Bạn hãy liên hệ với chúng tôi trước khi vận chuyển hoặc hủy bỏ đơn hàng và thông báo đến cho bạn.
 • Lưu ý rằng chính sách chỉ áp dụng cho những sản phẩm bán và vẩn chuyên của Vnptdata.

Đối tác

 • Vnptdata bán sản phẩm của các nhà cung cấp, những đối tác của Vnptdata.
 • Chúng tôi cung cấp liên kết đến các đối tác, nhà cung cấp để bạn biết rõ hơn về nguồn gốc cũng như xuất xứ của sản phẩm. Vnptdata không chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá và không đảm bảo dịch vụ của các liên kết đó.
 • Vnptdata không chịu bất cứ trách nhiệm cho các hành động, sản phẩm, nội dung của các liên kết này. Bạn nên đọc kỹ tính bảo mật và điều khoản sử dụng của các liên kết đó.

Từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm

 • Vnptdata không đại diện hoặc có bảo đảm nào rõ ràng hay ngụ ý cho những hoạt động của website này và mọi thông tin, nội dung, tài liệu, sản phẩm thông qua website này trừ khi thông qua bằng văn bản. Bạn đồng ý việc sử dụng website này là rủi ro.
 • Trong phạm vi cho phép của luật phát, Vnptdata từ chối mọi bảo đảm, rõ rành hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm ngụ ý và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Vnptdata không bảo đảm thông tin, nội dung, tài liệu, sản phẩm cho bạn thông qua website này hoặc máy chủ của họ; hoặc truyền thông điện tử được gửi từ Vnptdata bị nhiễm virus hay bất cứ phần mềm gây hại nào. Vnptdata sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào của bất kỳ hình thức nào thông qua việc sử dùng website này.

Tranh chấp

 • Mọi tranh chấp, khiếu nại của bạn thông qua việc sử dụng dịch vụ, mua hoặc bán sản phẩm trên Vnptdata sẽ được giải quyết giữa các bên bao gồm đại diện của Vnptdata, nhà cung cấp/đối tác và khách hàng mà không đưa ra tòa án dân sự.

Thay đổi và cập nhật quy chế

 • Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các chính sách, quy chế và các điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào. Nếu những điều khoản này được xem là không hợp lệ, bãi bỏ hoặc vì lý do nào không thể thực hiện.

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ 24/7

Giờ hành chính: 0243 793 0514 - Ngoài giờ: 094 117 3300

Đối tác sử dụng

Hỗ trợ thanh toán