Email 2

Giá : 290.000₫ / Tháng

Email 3

Giá : 540.000₫ / Tháng

Email 4

Giá : 1.200.000₫ / Tháng

Email 5

Giá : 2.000.000₫ / Tháng

Email 2

Giá : 290.000₫ / Tháng

Số lượng Email 10 20 50 100 10
Dung lượng lưu trữ Không giới hạn Không giới hạn không giới hạn không giới hạn Không giới hạn
Dung lượng mỗi email Không giới hạn Không giới hạn không giới hạn không giới hạn Không giới hạn
File đính kèm tối đa (gửi/nhận) 20 MB 20 MB 20 MB MB 20 MB MB 20 MB
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7 24/24 24/7 24/7
Web mail /POP3/SMTP/IMAP
Anti Spam, Anti Virus
Dedicated SMTP Server
Hỗ trợ SSL
 

Tra cuu Ten mien

200.000₫ /tháng
300.000₫ /tháng
Tên miền

Tên miền