Reseller Hosting – Là chương trình đại lý bán lẻ dịch vụ lữu trữ được tạo ra để cung cấp cho những đơn vị thiết kế website và các cá nhân, tổ chức có ý định cung cấp dịch vụ web hosting đến các khách hàng riêng của mình mà không muốn bỏ ra nhiều chi phí đầu tư thuê máy chủ riêng. Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ reseller hosting này là khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc đặt mức giá, tạo gói dịch vụ với thông số space và bandwidth riêng mà không phải băn khoăn đến việc bảo trì và vận hành hệ thống kỹ thuật.

Linux Reseller Hosting

Linux Reseller Hosting

  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình với các phiên bản khác nhau.
  • Sử dụng nhiều Tên miền cho 1 website
  • Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu
  • Quản lý đăng nhập, giám sát thông số Băng thông và Dung lượng
  • Quản lý nhiều website trên cùng 1 tài khoản Hosting
  • Băng thông, dung lượng lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ điều hành Windows 2003/2008

Ngôn ngữ hỗ trợ .NET(v1.1,2.0,3.5,4.0) / PHP5 / ASP

Cơ sở dữ liệu Microsoft Access / MSSQL Server 2005 – 2008 / mySQL Server / Hỗ trợ ODBC/OLEDB

Hệ thống email Email Manager/POP3, SMTP Accounts /Webmail thân thiện dễ sử dụng

Tính năng truy cập FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager

Tính năng khác Hotlink Protection/ Protected Directories / Webprotect/ Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain/ Bandwidth Status / Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager/ Redirect Manager/ Backup Manager/ Database Backup/ DataWeb Backup/ FrontPage Extensions