Linux Hosting

Dịch vụ cộng thêm

Sử dụng khi bạn muốn nâng cấp thêm dịch vụ

20.000₫ /tháng
30.000₫ /tháng
50.000₫ /tháng
30.000₫ /tháng
Linux Hosting

Linux Hosting

  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình với các phiên bản khác nhau.
  • Sử dụng nhiều Tên miền cho 1 website
  • Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu
  • Quản lý đăng nhập, giám sát thông số Băng thông và Dung lượng
  • Quản lý nhiều website trên cùng 1 tài khoản Hosting
  • Miễn phí tạo, quản lý hộp thư điện tử Email theo tên miền riêng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ điều hành CENTOS 5, 6

Ngôn ngữ hỗ trợ PHP5.3x,5.4x, Perl,Python,Zend Optimizer,Zend Engine,Apache 2.2x

Cơ sở dữ liệu MySQL

Hệ thống email Email Manager/POP3, SMTP Accounts /Webmail thân thiện dễ sử dụng

Tính năng truy cập FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager

Tính năng khác Hotlink Protection/ Protected Directories / Webprotect/ Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain/ Bandwidth Status / Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager/ Redirect Manager/ Backup Manager/ Database Backup/ DataWeb Backup/ FrontPage Extensions